Chron siebe w miejscu pracy

Informacje Ogolne

Mój pracodawca oczekuje, że przyjdę do pracy, mimo że rząd zaleca ludziom pozostanie w domu. Obawiam się, że będę narażony na wirus COVID-19 od kogoś w pracy. Czy mam prawo odmówić pracy, która jest niebezpieczna dla mojego zdrowia lub zdrowia innych osób?

Nawet jeśli twoje miejsce pracy pozostaje otwarte, a szef oczekuje od ciebie pracy, Arise uważa, że pracownicy powinni wybrać, czy pójść do pracy i czy ich warunki pracy są bezpieczne i zdrowe. Jeśli nie uważasz, że twoje warunki pracy są bezpieczne lub zdrowe, podejmij działania ze swoimi współpracownikami jako grupą. W liczbach jest siła i bezpieczeństwo. Współpracownicy podejmując wspólne działania w celu rozwiązania problemów w miejscu pracy są chronieni przez tzw „chronioną wspólną działalność” zgodnie z prawem federalnym. Praktykowanie chronionych wspólnych działań oznacza, że twój pracodawca nie może zgodnie z prawem zemścić się na tobie i twoich współpracownikach za wspólne działanie w celu zachowania bezpieczeństwa w pracy (zobacz więcej tutaj: https://cwa-union.org/covid19organizing). Ty i jeden lub więcej współpracowników możecie komunikować się ze swoim pracodawcą, najlepiej w formie pisemnej oraz zebrać  podpisy pod petycja, która zawiera konkretne zadania dotyczące bezpieczniejszego i zdrowszego miejsca pracy. Przedstaw tę petycję swojemu szefowi i przypomnij mu, że twoje zdrowie jest zagrożone, gdy będziesz zmuszony opuścić dom i iść do pracy. Jeśli twój szef odmówi spełnienia zadań twojej petycji, zorganizuj współpracowników, aby przerwać pracę lub strajkować. Skontaktuj się z Arise Chicago ([email protected] / 773-769-6000 ang 773 937 1825 pol.), aby uzyskać wsparcie dla takich działań zbiorowych.

Czy mogę bezpiecznie iść do pracy?

Jeśli musisz pracować, zachowuj dystans społeczny - trzymaj się 6 stóp od innych osób i postępuj zgodnie ze wszystkimi innymi zaleceniami, takimi jak mycie rąk, czyszczenie powierzchni i unikanie dotykania twarzy. Stan Illinois nakazał, aby ludzie pozostali w domu i nie chodzili do pracy, jeśli to możliwe. Niestety nie ma prawa, które mówi, że nie musisz iść do pracy w czasie kryzysu.

Get Updates