Pracownicy Domowi

Czy powinienem nosić maskę na twarz podczas pracy jako opiekun?

CDC NIE zaleca osobom w dobrym zdrowiu noszenia masek w celu ochrony przed koronawirusem. Maski na twarz powinny być noszone przez osoby, które już mają objawy koronawirusa, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa na innych. Stosowanie specjalistycznych masek na twarz jest zalecane dla pracowników służby zdrowia i opiekunów, którzy opiekują się osobami, które miały objawy koronawirusa. Maski są skuteczne tylko w połączeniu z częstym myciem rąk roztworem wodno-alkoholowym lub mydłem i wodą. Jeśli musisz nosić maskę, naucz się ją prawidłowo nosić i zdejmować. Dowiedz się więcej tutaj:www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas sprzątania czyjegoś domu lub biura?

Poproś pracodawcę o dostarczenie nie sterylnych rękawiczek jednorazowych. Stosuj dobre techniki mycia rąk podczas pracy i przed wyjściem z pracy. Unikaj przenoszenia środków czyszczących z jednego domu do drugiego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków, i zmieniaj ubrania po powrocie z pracy do domu. Zobacz listę środków dezynfekujących, które pomogą zabić wirusa tutaj: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Jak najlepiej dbać o mojego starszego klienta, ponieważ jest on bardziej zagrożony?

Ogranicz odwiedzających w domu. Ogranicz swoją obecność w miejscach, w których przebywa wiele osób. Zmniejsza to ryzyko zarażenia się wirusem i przekazania go klientowi/podopiecznemu. Ćwicz dobre techniki mycia rąk. Porozmawiaj ze swoim pracodawcą, aby upewnić się, że w domu jest przechowywana wystarczająca ilość lekarstw i żywności, i w razie potrzeby opracuj alternatywny plan wizyt lekarskich, aby ograniczyć narażenie się na wirusa.

Jak mogę najlepiej opiekować się dziećmi, z którymi pracuje?

Ćwicz i naucz się dobrych technik mycia rąk. Wyjaśnij, że mycie rąk to sposób na ochronienie siebie i innych. Wspieraj dzieci, które starając się zrozumieć, co się dzieje. Ogranicz swoja obecnosc w miejscach publicznych, przerywaj czynności wymagające bliskiego kontaktu z innymi, ale pamiętaj, że zajęcia na świeżym powietrzu są nadal ważne dla dzieci. Spędzaj czas poza domem, wykonując czynności utrzymując bezpieczną odległość od innych, takie jak wędrówki piesze i jazda na rowerze. Komiks wyjaśniający dzieciom COVID-19:www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus

Get Updates