Przykladowe listy w celu ochrony miejsca pracy

Co możesz zrobić, aby pomóc?Jak się zabezpieczyć, jeśli obecnie pracujesz

 • Informacje Ogolne

Mój pracodawca oczekuje, że przyjdę do pracy, mimo że rząd zaleca ludziom pozostanie w domu. Obawiam się, że będę narażony na wirus COVID-19 od kogoś w pracy. Czy mam prawo odmówić pracy, która jest niebezpieczna dla mojego zdrowia lub zdrowia innych osób?

Nawet jeśli twoje miejsce pracy pozostaje otwarte, a szef oczekuje od ciebie pracy, Arise uważa, że pracownicy powinni wybrać, czy pójść do pracy i czy ich warunki pracy są bezpieczne i zdrowe. Jeśli nie uważasz, że twoje warunki pracy są bezpieczne lub zdrowe, podejmij działania ze swoimi współpracownikami jako grupą. W liczbach jest siła i bezpieczeństwo. Współpracownicy podejmując wspólne działania w celu rozwiązania problemów w miejscu pracy są chronieni przez tzw „chronioną wspólną działalność” zgodnie z prawem federalnym. Praktykowanie chronionych wspólnych działań oznacza, że twój pracodawca nie może zgodnie z prawem zemścić się na tobie i twoich współpracownikach za wspólne działanie w celu zachowania bezpieczeństwa w pracy (zobacz więcej tutaj: https://cwa-union.org/covid19organizing). Ty i jeden lub więcej współpracowników możecie komunikować się ze swoim pracodawcą, najlepiej w formie pisemnej oraz zebrać  podpisy pod petycja, która zawiera konkretne zadania dotyczące bezpieczniejszego i zdrowszego miejsca pracy. Przedstaw tę petycję swojemu szefowi i przypomnij mu, że twoje zdrowie jest zagrożone, gdy będziesz zmuszony opuścić dom i iść do pracy. Jeśli twój szef odmówi spełnienia zadań twojej petycji, zorganizuj współpracowników, aby przerwać pracę lub strajkować. Skontaktuj się z Arise Chicago ([email protected] / 773-769-6000 ang 773 937 1825 pol.), aby uzyskać wsparcie dla takich działań zbiorowych.

Czy rząd może powstrzymać mojego pracodawcę przed zmuszaniem mnie do pracy?

Zobacz zarządzenie gubernatora stanu Illinois tutaj: Executive Order here. „Nieistotne” miejsca pracy są zamknięte; jednak „niezbędne” miejsca pracy mogą pozostać otwarte. Restauracje i bary są na razie zamknięte. Jednak niektóre restauracje zapewniają dostawy żywności, a pracodawcy mogą wymagać od kucharzy i kierowców przybycia do pracy. Sklepy spożywcze i pracownicy aptek nadal pracują. Jeśli pracujesz na regularnych zmianach, nadal obowiązują przepisy dotyczące wynagrodzeń minimalnych i płatnych dni chorobowych. Jeśli uważasz, że nie jesteś zatrudniony na „niezbędnym” stanowisku pracy, ale twój szef trzyma otwarty biznes a ty nie czujesz się bezpiecznie idąc do pracy, możesz złożyć skargę do prokuratora generalnego Illinois. Skontaktuj się z Arise Chicago pod adresem  [email protected] lub 773-769-6000 ang. lub 773-937-1825 pol., aby uzyskać pomoc w tym zakresie. Federalna Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) nie może egzekwować wytycznych CDC, takich jak dystans społeczny 6 stóp lub stosowanie środków odkażających do rąk. Jednak w niektórych przypadkach, na przykład gdy twój pracodawca nie dostarcza mydła, ręczników papierowych i / lub ciepłej / zimnej wody do celów sanitarnych, możesz złożyć skargę do OSHA, aby wymagać od pracodawcy przestrzegania standardów OSHA. W sprawie tych lub innych standardów OSHA skontaktuj się z biurem regionalnym.Znajdź dane kontaktowe do biura lokalnego OSHA tutaj:https://www.osha.gov/contactus/bystate/IL/areaoffice.

Jeśli twój szef nie zapewnia warunków sanitarnych lub istnieją poważniejsze zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa niezwiązane z COVID-19, podejmij wspólne działania ze swoimi współpracownikami, podpisując petycję, przerywając pracę lub strajkując (https: // cwa -union.org/covid19organizing).

Jeśli podejmiesz wspólne działanie i przygotujesz petycje, wykonaj następujące kroki:

 1. Upewnij się, że list/petycja ma date.
 2. Dodaj własne specyficzne wymagania (nie o charakterze ekonomicznym)
 3. Dostarcz list do firmy. Może to zrobić jeden lub więcej pracowników.
 4. Wyślij list faksem lub pocztą elektroniczną do korporacji, jeśli jest więcej niż jedna lokalizacja
 5. Zrób zdjęcie listu ze wszystkimi podpisami.
 6. Zrób zdjęcie listu opatrzonego znacznikiem czasu stempla na znaczku (większość telefonów komórkowych ma tę funkcję)

Przykładowe petycje tutaj:

 1. Petition for currently employed workers Petycja dla obecnie zatrudnionych pracowników
 2. Call to action inviting co-workers to take action Wezwanie do działania zachęcające współpracowników do działania
 3. Group sample letter if laid off or about to lose work Grupowy list próbny, jeśli zostałeś zwolniony lub masz stracić pracę
 4. Call to action to co-workers if about to be laid off Wezwanie do działania dla współpracowników, jeśli wiedza, ze mają zostać zwolnieni

Skontaktuj się z Arise Chicago, aby uzyskać wsparcie dla działań zbiorowych, i zobacz nasz film na Facebook video here, aby uzyskać więcej informacji na temat niezbędnych i zbędnych pracowników. Zobacz taz film na Facebook video, aby dowiedzieć się, jak podjąć działania, jeśli czujesz że wystąpił brak bezpieczeństwa w twoim miejscu pracy

Get Updates