Zasilki dla bezrobotnych

Co zrobić, jeśli stracisz godziny pracy lub całkowicie stracisz pracę

Czy mogę ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

 • Kwalifikujący się powinni ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych
 • Należy pamiętać, że wnioski o zasiłek są sprawdzane i monitorowane przez rząd federalny. Twoja dokumentacja będzie podlegać weryfikacji. 

Kto jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych w Illinois?

Jezeli masz prawo to:

 1. Jeżeli zarobiles łącznie 1 600,00 $ podczas „okresu podstawowego”; $440  trzeba było zarobić poza kwartałem;
  1. Twój „okres podstawowy” składa się z czterech kwartałów kalendarzowych przed złożeniem wniosku o świadczenia.
  2. Jeśli pracowałeś w niepełnym wymiarze godzin, masz prawo do zasiłku, o ile spełniasz wymaganie dochodowe.
  3. Miałem redukcję godzin (prawdopodobnie)
 2. Stałem się bezrobotne bez własnej winy;
  1. Tymczasowe zawieszenia w pracy z powodu COVID-19 są kwalifikowalne, jeśli:
   1. Jesteś zamknięty w domu z powodu diagnozy wirusa COVID-19 lub dlatego, że musisz opiekować się małżonkiem, rodzicem lub dzieckiem, u którego zdiagnozowano wirusa COVID-19;
   2. Musiałeś opuścić pracę z powodu zamknięcia szkoły do której uczęszcza twoje dziecko;
   3. NIE, jeśli odejdziesz z pracy z powodu obawy z powodu wirusa COVID-19;
   4. NIE, jeśli otrzymujesz płatny urlop.
 3. Jesteś w stanie wrócić do pracy.
  1. Musisz zarejestrować się w stanowym urzędzie pracy w Illinois JobLink

(www.IllinoisJobLink.com) aby pokazać swoją gotowość do pracy, JEŻELI nie zostałeś tymczasowo zwolniony z powodu COVID-19 - wówczas NIE musisz pokazywać swojej gotowości.

 1. Niektórzy pracownicy domowi są uprawnieni do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia: www.illinoislegalaid.org/legal-information/my-rights-domestic-worker
 2. Niektóre kategorie emigrantów kwalifikują się na świadczenia
  1. Musisz mieć ważne zezwolenie na pracę, zarówno w momencie uzyskiwania wynagrodzenia, jak i w momencie, gdy szukasz pracy. Następnie kwalifikujesz się, o ile te wymogi są spełnione:
   1. Legalni stali rezydenci (posiadacze zielonej karty)
   2. Osoby objęte prawem DACA 
   3. Zgodnie z prawem w USA osoby na wizach (np. Pracownicy H2, H-1B i inni posiadający zezwolenie na pracę)
   4. Prawo stałego pobytu pod kolorem prawa (PRUCOL) (np. Uchodźcy, imigranci, którym udzielono azylu)

* W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z pomocą prawną Chicago tzw, Legal Aid Chicago at (312) 341-1070.

Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

 

Jak długo mogą trwać zamknięcia firm i dystans społeczny?

Wirus wydaje się mieć cykl 21 dni, ale cykl ten może trwać kilka miesięcy. Według informacji medycznych najkrótszy okres aby wirus zaczął się uciszać upływa pod koniec kwietnia lub w połowie maja. 

Pomoc mieszkaniowa miasta Chicago: 

Major Lightfoot przyznaje 2000 osobom dotację mieszkaniową w wysokości 1000 USD na pomoc rezydentom miasta Chicago, którzy stracili pracę z powodu wirusa COVID-19. Wszyscy mogą oni składać wnioski pracownicy nieudokumentowani również. Złóż aplikację przy użyciu następującego linku: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qc02cC0GUUGBRJfdxW5wJ6DY83Xq2vZCuA8Qkr1ZCnhUQ0lKUFNXRFRXNDNZT0lOQTcwWUMwSE1HSi4u&fbclid=IwAR1ANaFcVamxb9dwKkPH3oC7IJ0FkqxlHOVo7Iox3b-iGHGyEYIe_9NLetM

Get Updates