Wirus Covid-19 Pytania i Odpowiedzi

Wirus Covid-19 Pytania i Odpowiedzi

Często zadawane pytania: Co mam zrobić podczas kryzysu COVID-19

 

COVID-19 Informacje

 • Zostań w domu i skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz objawy
   1. Goraczke
   2. Kaszel
   3. Bol gardla
   4. Problemy z oddychaniem
 • Nie udawaj się do szpitala lub kliniki bez uprzedniego wezwania
 • Podejmij środki ostrożności, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków
  1. Unikaj bliskiego kontaktu z chorymi
  2. Zakryj kaszel lub kichnięcie chusteczką, a następnie wyrzuć chusteczkę do śmieci
  3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  4. Czyść i dezynfekuj często dotykane powierzchnie i przedmioty
  5. Pozostań w domu, gdy jesteś chory, chyba że szukasz opieki medycznej
  6. Często myj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund

Kryzys związany z wirusem COVID-19 ma i będzie miał głęboki wpływ na pracowników. Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi pracowników na kryzys:

* Uwaga: informacje w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Aby uzyskać poradę prawną, skontaktuj się z prawnikiem

 

SEKCJE:

1. Jak się zabezpieczyć, jeśli obecnie pracujesz 

 • Informacje ogólne 
 • Informacje dla pracowników domowych

2. Co zrobić, jeśli stracisz godziny pracy lub całkowicie stracisz pracę

3. Lokalne zasoby, które mogą Ci pomóc

4. Prawa emigrantów

5. Co robi Arise Chicago podczas tego kryzysu?

6.  CO JA MOGĘ ZROBIĆ BY POMÓC?1. Co możesz zrobić, aby pomóc?Jak się zabezpieczyć, jeśli obecnie pracujesz

 • Informacje Ogolne

Mój pracodawca oczekuje, że przyjdę do pracy, mimo że rząd zaleca ludziom pozostanie w domu. Obawiam się, że będę narażony na wirus COVID-19 od kogoś w pracy. Czy mam prawo odmówić pracy, która jest niebezpieczna dla mojego zdrowia lub zdrowia innych osób?

Nawet jeśli twoje miejsce pracy pozostaje otwarte, a szef oczekuje od ciebie pracy, Arise uważa, że pracownicy powinni wybrać, czy pójść do pracy i czy ich warunki pracy są bezpieczne i zdrowe. Jeśli nie uważasz, że twoje warunki pracy są bezpieczne lub zdrowe, podejmij działania ze swoimi współpracownikami jako grupą. W liczbach jest siła i bezpieczeństwo. Współpracownicy podejmując wspólne działania w celu rozwiązania problemów w miejscu pracy są chronieni przez tzw „chronioną wspólną działalność” zgodnie z prawem federalnym. Praktykowanie chronionych wspólnych działań oznacza, że twój pracodawca nie może zgodnie z prawem zemścić się na tobie i twoich współpracownikach za wspólne działanie w celu zachowania bezpieczeństwa w pracy (zobacz więcej tutaj: https://cwa-union.org/covid19organizing). Ty i jeden lub więcej współpracowników możecie komunikować się ze swoim pracodawcą, najlepiej w formie pisemnej oraz zebrać  podpisy pod petycja, która zawiera konkretne zadania dotyczące bezpieczniejszego i zdrowszego miejsca pracy. Przedstaw tę petycję swojemu szefowi i przypomnij mu, że twoje zdrowie jest zagrożone, gdy będziesz zmuszony opuścić dom i iść do pracy. Jeśli twój szef odmówi spełnienia zadań twojej petycji, zorganizuj współpracowników, aby przerwać pracę lub strajkować. Skontaktuj się z Arise Chicago ([email protected] / 773-769-6000 ang 773 937 1825 pol.), aby uzyskać wsparcie dla takich działań zbiorowych.

Czy rząd może powstrzymać mojego pracodawcę przed zmuszaniem mnie do pracy?

Zobacz zarządzenie gubernatora stanu Illinois tutaj: Executive Order here. Jeśli pracujesz na regularnych zmianach, nadal obowiązują przepisy dotyczące wynagrodzeń minimalnych i płatnych dni chorobowych. Jeśli uważasz, że nie jesteś zatrudniony na „niezbędnym” stanowisku pracy, ale twój szef trzyma otwarty biznes a ty nie czujesz się bezpiecznie idąc do pracy, możesz złożyć skargę do prokuratora generalnego Illinois. Skontaktuj się z Arise Chicago pod adresem  [email protected] lub 773-769-6000 ang. lub 773-937-1825 pol., aby uzyskać pomoc w tym zakresie. Federalna Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) nie może egzekwować wytycznych CDC, takich jak dystans społeczny 6 stóp lub stosowanie środków odkażających do rąk. Jednak w niektórych przypadkach, na przykład gdy twój pracodawca nie dostarcza mydła, ręczników papierowych i / lub ciepłej / zimnej wody do celów sanitarnych, możesz złożyć skargę do OSHA, aby wymagać od pracodawcy przestrzegania standardów OSHA. W sprawie tych lub innych standardów OSHA skontaktuj się z biurem regionalnym.Znajdź dane kontaktowe do biura lokalnego OSHA tutaj:https://www.osha.gov/contactus/bystate/IL/areaoffice.

Jeśli twój szef nie zapewnia warunków sanitarnych lub istnieją poważniejsze zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa niezwiązane z COVID-19, podejmij wspólne działania ze swoimi współpracownikami, podpisując petycję, przerywając pracę lub strajkując (https: // cwa -union.org/covid19organizing).

Jeśli podejmiesz wspólne działanie i przygotujesz petycje, wykonaj następujące kroki:

 1. Upewnij się, że list/petycja ma date.
 2. Dodaj własne specyficzne wymagania (nie o charakterze ekonomicznym)
 3. Dostarcz list do firmy. Może to zrobić jeden lub więcej pracowników.
 4. Wyślij list faksem lub pocztą elektroniczną do korporacji, jeśli jest więcej niż jedna lokalizacja
 5. Zrób zdjęcie listu ze wszystkimi podpisami.
 6. Zrób zdjęcie listu opatrzonego znacznikiem czasu stempla na znaczku (większość telefonów komórkowych ma tę funkcję)

Przykładowe petycje tutaj:

 1. Petition for currently employed workers Petycja dla obecnie zatrudnionych pracowników
 2. Call to action inviting co-workers to take action Wezwanie do działania zachęcające współpracowników do działania
 3. Group sample letter if laid off or about to lose work Grupowy list próbny, jeśli zostałeś zwolniony lub masz stracić pracę
 4. Call to action to co-workers if about to be laid off Wezwanie do działania dla współpracowników, jeśli wiedza, ze mają zostać zwolnieni

Skontaktuj się z Arise Chicago, aby uzyskać wsparcie dla działań zbiorowych, i zobacz nasz film na Facebook video here, aby uzyskać więcej informacji na temat niezbędnych i zbędnych pracowników. Zobacz taz film na Facebook video, aby dowiedzieć się, jak podjąć działania, jeśli czujesz że wystąpił brak bezpieczeństwa w twoim miejscu pracy

Jakie firmy i pracownicy są uważani za niezbędnych w czasie kryzysu?

  • Pracownicy służby zdrowia 
   • Ci, którzy pracują w szpitalach; klinikach; gabinetach dentystycznych; apteki; podmioty zdrowia publicznego; producenci i dostawcy opieki zdrowotnej; banki krwi; medyczne dystrybutornie marihuany; ośrodki pielęgnacji oczu; osoby świadczące domowe usługi opieki zdrowotnej; osoby zajmujące się zdrowiem psychicznym i uzależnieniami; pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - w tym opieka weterynaryjna
  • Niezbędne funkcje rządowe
   • Wszyscy ratownicy osoby pierwszego kontaktu, personel zarządzania kryzysowego, dyspozytorzy pogotowia, personel sądowy, personel ścigania i korekty (policja), pracownicy odpowiedzialni za materiały niebezpieczne, personel chroniący dzieci i zajmujacy sie opieka nad dziećmi, personel mieszkaniowy i schroniskowy, wojsko i inni pracownicy rządowi
  • Usługi dotyczące obywatel
   • Każda firma finansowana przez DHS, DCFS lub Medicaid; placówki opieki długoterminowej; domowe i mieszkaniowe usługi dla dorosłych, seniorów, dzieci i / lub osób niepełnosprawnych lub chorych psychicznie; obiekty przejściowe; biura terenowe ds. żywności, pomocy pieniężnej, opieki medycznej, opieki nad dziećmi, usług zawodowych lub rehabilitacyjnych; centra rozwojowe; agencje adopcyjne; firmy, które zapewniają żywność, schronienie i usługi socjalne oraz inne potrzeby życiowe potrzebującym. Wyklucza to ośrodki opieki dziennej, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, na przykład niektórzy niezbędni pracownicy, tacy jak pracownicy rządowi, nadal kwalifikują się do usług opieki nad dziećmi. 
  • Niezbedna Infrastruktura
   • Praca w produkcji, dystrybucji i sprzedaży żywności; budowa; zarządzanie i utrzymanie budynków; operacje na lotniskach; obsługa i konserwacja mediów, w tym wody, kanalizacji i gazu; systemow elektrycznych; Centra dystrybucyjne; rafinacja ropy naftowej i biopaliw; drogi, autostrady, koleje i transport publiczny; porty; operacje cyberbezpieczeństwa; kontrola powodziowa; zbieranie i usuwanie odpadów stałych i recykling; oraz systemy internetowe, wideo i telekomunikacyjne
  • Sklepy sprzedające artykuły spożywcze i lekarstwa
   • Sklepy spożywcze, apteki, certyfikowane rynki rolne, stoiska rolnicze i produkcyjne, sklepy wielobranżowe i inne zajmujące się sprzedażą artykułów spożywczych i leków
  • Produkcja żywności, napojów i konopi indyjskich oraz rolnictwo
   • Produkcja, przetwarzanie i uprawa produktów żywnościowych i napojów, w tym rolnictwo, hodowla zwierząt, rybołówstwo, pieczenie i inne rolnictwo produkcyjne
  • Organizacje świadczące usługi charytatywne i społeczne
   • Firmy i organizacje non-profit, w tym banki żywności, zapewniające żywność, schronienie, usługi socjalne i inne potrzeby życiowe
  • Media
   • Gazety, telewizja, radio i inne
  • Stacje benzynowe i firmy potrzebne do transportu
  • Instytucje finansowe
   • Banki, kantory, pożyczkodawcy
  • Hardware and supply stores
  • Krytyczne transakcje
   • Hydraulików, elektryków, eksterminatorów, personelu sprzątającego zarowno nieruchomości jak i obiektów komercyjnych i rządowych, pracowników ochrony, inżynierów obsługujących, HVAC, usług malarskich, przeprowadzek i relokacji oraz innych usługodawców, którzy utrzymują bezpieczeństwo, warunki sanitarne i niezbędne funkcjonowanie rezydencji, podstawowe czynności, oraz niezbędne firmy i operacje
  • Poczta, wysyłka, logistyka dostaw i odbiorów
  • Instytucje edukacyjne 
   • W celu ułatwienia uczenia się na odległość, prowadzenia krytycznych badań lub wykonywania podstawowych funkcji
  • Usługi pralni i czyszczenia
  • Restauracje do konsumpcji poza lokalem
   •   Dostawa lub tylko na wynos
  • Materiały aby pracować w domu i materiały  dla niezbędnych firm i ich operacji
   • Firmy, które sprzedają, produkują lub dostarczają produkty potrzebne ludziom do pracy z domu i niezbędnym firmom
  • Transport
   • Do celów niezbędnej podróży
   • Obejmuje to: linie lotnicze, transport publiczny, Uber, Lyft i taksówki
   • Wlicza się do tego warsztaty samochodowe i sklepy rowerowe.
  • Domowa opieka i usługi w domu
  • Obiekty mieszkalne i schroniska
   • Profesjonalne usługiUsługi prawne, usługi księgowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości
   • Administracja zarządzająca funduszami zdrowia i opieki społecznej oraz personel zapewniający dobrobyt i bezpieczeństwo członków
   • Krytyczne funkcje związku zawodowego
  • Hotele oraz motele 
   • W zakresie wykorzystywanym do zakwaterowania i  świadczenia usług gastronomicznych
  • Domy pogrzebowe

Zobacz pełne zarządzenie wykonawcze gubernatora Pritzkera dotyczące wirusa COVID-19: https://www2.illinois.gov/Documents/ExecOrders/2020/ExecutiveOrder-2020-10.pdf

Czy mogę bezpiecznie iść do pracy?

Jeśli musisz pracować, zachowuj dystans społeczny - trzymaj się 6 stóp od innych osób i postępuj zgodnie ze wszystkimi innymi zaleceniami, takimi jak mycie rąk, czyszczenie powierzchni i unikanie dotykania twarzy. Stan Illinois nakazał, aby ludzie pozostali w domu i nie chodzili do pracy, jeśli to możliwe. Niestety nie ma prawa, które mówi, że nie musisz iść do pracy w czasie kryzysu. 

Czy mam prawo do płatnych dni chorobowych?

Pracownicy w mieście Chicago mają prawo do 5 płatnych dni chorobowych. Jeśli pracujesz jako pracownik w Chicago przez co najmniej 80 godzin dla pracodawcy w ciągu dowolnego 120-dniowego okresu, prawdopodobnie jesteś objęty przepisami prawa Chicago, bez względu na to, czy jesteś pracownikiem zatrudnionym na pełny etat, na pół etatu, czy na czas określony. Dotyczy to pracowników etatowych, pracowników domowych, pracowników napiwkowych i pracowników domowej opieki zdrowotnej. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, powinieneś sprawdzić swoje CBA. Prawo nie obejmuje jednak małoletnich, niektórych pracowników agencji publicznych lub miejskich, pracowników rządowych i federalnych, pracowników branży budowlanej objętych układem zbiorowym pracy ani uczestników niektórych dotowanych tymczasowych programów dla młodzieży lub przejściowych programów zatrudnienia. Więcej informacji można znaleźć w tym dokumencie this document z miasta Chicago. 

Pracownicy na 21 przedmieściach powiatu Cook mają również prawo do 5 płatnych dni chorobowych. Zobacz, które przedmieścia tutaj: www.arisechicago.org/county Jeśli pracujesz jako pracownik na wymieniony w linku przedmieściu przez co najmniej 80 godzin dla pracodawcy w ciągu dowolnego 120-dniowego okresu, możesz być objęty prawem powiatu Cook, bez względu na to, czy jesteś pracownikiem zatrudnionym na pełny etat, na pół etatu, czy na czas określony . Prawo nie obejmuje jednak pracowników federalnych, stanowych lub lokalnych ani pracowników branży budowlanej objętych układem zbiorowym pracy (CBA). Zarabiasz/kolekcjonujesz 1 godzinę płatnego zwolnienia chorobowego za każde 40 przepracowanych godzin, maksymalnie do 40 godzin rocznie. Wszyscy objęci ochroną pracownicy są chronieni przed zwolnieniem lub karą za wykorzystanie lub zażądanie zwolnienia lekarskiego (w tym groźby, dyscyplinę, degradację, redukcję godzin, zwolnienie itp.). Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa hrabstwa Cook, zobacz tutaj: www.cookcountyil.gov/service/earned-sick-leave-ordinance-0.

Do czego mogę wykorzystać płatny urlop chorobowy?

 • Ty lub członek Twojej rodziny jest chory lub ranny, otrzymuje opiekę medyczną, leczenie, diagnozę lub profilaktyczną opiekę medyczną;
 • Twoje miejsce pracy jest zamknięte na polecenie urzędnika publicznego z powodu zagrożenia zdrowia publicznego;
 • Twoje dziecko potrzebuje opieki, ponieważ jego szkoła lub miejsce opieki są zamknięte z powodu zagrożenia zdrowia publicznego;
 • Ty lub członek Twojej rodziny jest ofiarą przemocy domowej lub przestępstwa seksualnego.

Jak skorzystać z płatnego urlopu chorobowego?

 • Poinformuj swojego pracodawcę tak często, jak to jest możliwe, że będziesz musiał skorzystać z płatnego urlopu chorobowego.
 • Jeśli wykorzystasz 3 lub więcej dni roboczych z rzędu płatnego urlopu chorobowego, pracodawca może wymagać dostarczenia dokumentacji na poparcie wniosku o urlop.
 • Pracodawcy nie mogą wymagać od ciebie znalezienia pracownika zastępczego, który mógłby objąć twoja pozycje pracy, aby móc skorzystać z płatnego urlopu chorobowego.

Co mogę zrobić, jeśli mój szef nie przestrzega prawa?

Jeśli uważasz, że masz prawo do płatnego urlopu chorobowego, a Twój pracodawca nie stosuje się do tego, skontaktuj się z Arise Chicago, aby złożyć skargę do Urzędu Pracy w Chicago (dla pracowników z Chicago) lub do Okręgowej Komisji Praw Człowieka Cook (dla osób objętych ubezpieczeniem powiatowym):[email protected] / 773-769-6000 ang. 773-937-1825 pol..

 

 • Pracownicy Domowi

Czy powinienem nosić maskę na twarz podczas pracy jako opiekun?

CDC NIE zaleca osobom w dobrym zdrowiu noszenia masek w celu ochrony przed koronawirusem. Maski na twarz powinny być noszone przez osoby, które już mają objawy koronawirusa, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa na innych. Stosowanie specjalistycznych masek na twarz jest zalecane dla pracowników służby zdrowia i opiekunów, którzy opiekują się osobami, które miały objawy koronawirusa. Maski są skuteczne tylko w połączeniu z częstym myciem rąk roztworem wodno-alkoholowym lub mydłem i wodą. Jeśli musisz nosić maskę, naucz się ją prawidłowo nosić i zdejmować. Dowiedz się więcej tutaj:www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas sprzątania czyjegoś domu lub biura?

Poproś pracodawcę o dostarczenie nie sterylnych rękawiczek jednorazowych. Stosuj dobre techniki mycia rąk podczas pracy i przed wyjściem z pracy. Unikaj przenoszenia środków czyszczących z jednego domu do drugiego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków, i zmieniaj ubrania po powrocie z pracy do domu. Zobacz listę środków dezynfekujących, które pomogą zabić wirusa tutaj: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Jak najlepiej dbać o mojego starszego klienta, ponieważ jest on bardziej zagrożony?

Ogranicz odwiedzających w domu. Ogranicz swoją obecność w miejscach, w których przebywa wiele osób. Zmniejsza to ryzyko zarażenia się wirusem i przekazania go klientowi/podopiecznemu. Ćwicz dobre techniki mycia rąk. Porozmawiaj ze swoim pracodawcą, aby upewnić się, że w domu jest przechowywana wystarczająca ilość lekarstw i żywności, i w razie potrzeby opracuj alternatywny plan wizyt lekarskich, aby ograniczyć narażenie się na wirusa.

Jak mogę najlepiej opiekować się dziećmi, z którymi pracuje?

Ćwicz i naucz się dobrych technik mycia rąk. Wyjaśnij, że mycie rąk to sposób na ochronienie siebie i innych. Wspieraj dzieci, które starając się zrozumieć, co się dzieje. Ogranicz swoja obecnosc w miejscach publicznych, przerywaj czynności wymagające bliskiego kontaktu z innymi, ale pamiętaj, że zajęcia na świeżym powietrzu są nadal ważne dla dzieci. Spędzaj czas poza domem, wykonując czynności utrzymując bezpieczną odległość od innych, takie jak wędrówki piesze i jazda na rowerze. Komiks wyjaśniający dzieciom COVID-19:www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus

 

2. Co zrobić, jeśli stracisz godziny pracy lub całkowicie stracisz pracę

Czy mogę ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

 • Kwalifikujący się powinni ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych
 • Należy pamiętać, że wnioski o zasiłek są sprawdzane i monitorowane przez rząd federalny. Twoja dokumentacja będzie podlegać weryfikacji. 

Kto jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych w Illinois?

Jezeli masz prawo to:

 1. Jeżeli zarobiles łącznie 1 600,00 $ podczas „okresu podstawowego”; $440  trzeba było zarobić poza kwartałem;
  1. Twój „okres podstawowy” składa się z czterech kwartałów kalendarzowych przed złożeniem wniosku o świadczenia.
  2. Jeśli pracowałeś w niepełnym wymiarze godzin, masz prawo do zasiłku, o ile spełniasz wymaganie dochodowe.
  3. Miałem redukcję godzin (prawdopodobnie)
 2. Stałem się bezrobotne bez własnej winy;
  1. Tymczasowe zawieszenia w pracy z powodu COVID-19 są kwalifikowalne, jeśli:
   1. Jesteś zamknięty w domu z powodu diagnozy wirusa COVID-19 lub dlatego, że musisz opiekować się małżonkiem, rodzicem lub dzieckiem, u którego zdiagnozowano wirusa COVID-19;
   2. Musiałeś opuścić pracę z powodu zamknięcia szkoły do której uczęszcza twoje dziecko;
   3. NIE, jeśli odejdziesz z pracy z powodu obawy z powodu wirusa COVID-19;
   4. NIE, jeśli otrzymujesz płatny urlop.
 3. Jesteś w stanie wrócić do pracy.
  1. Musisz zarejestrować się w stanowym urzędzie pracy w Illinois JobLink

(www.IllinoisJobLink.com) aby pokazać swoją gotowość do pracy, JEŻELI nie zostałeś tymczasowo zwolniony z powodu COVID-19 - wówczas NIE musisz pokazywać swojej gotowości.

 1. Niektórzy pracownicy domowi są uprawnieni do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia: www.illinoislegalaid.org/legal-information/my-rights-domestic-worker
 2. Niektóre kategorie emigrantów kwalifikują się na świadczenia
  1. Musisz mieć ważne zezwolenie na pracę, zarówno w momencie uzyskiwania wynagrodzenia, jak i w momencie, gdy szukasz pracy. Następnie kwalifikujesz się, o ile te wymogi są spełnione:
   1. Legalni stali rezydenci (posiadacze zielonej karty)
   2. Osoby objęte prawem DACA 
   3. Zgodnie z prawem w USA osoby na wizach (np. Pracownicy H2, H-1B i inni posiadający zezwolenie na pracę)
   4. Prawo stałego pobytu pod kolorem prawa (PRUCOL) (np. Uchodźcy, imigranci, którym udzielono azylu)

* W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z pomocą prawną Chicago tzw, Legal Aid Chicago at (312) 341-1070.

Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

 

Jak długo mogą trwać zamknięcia firm i dystans społeczny?

Wirus wydaje się mieć cykl 21 dni, ale cykl ten może trwać kilka miesięcy. Według informacji medycznych najkrótszy okres aby wirus zaczął się uciszać upływa pod koniec kwietnia lub w połowie maja. 

Pomoc mieszkaniowa miasta Chicago: 

Major Lightfoot przyznaje 2000 osobom dotację mieszkaniową w wysokości 1000 USD na pomoc rezydentom miasta Chicago, którzy stracili pracę z powodu wirusa COVID-19. Wszyscy mogą oni składać wnioski pracownicy nieudokumentowani również. Złóż aplikację przy użyciu następującego linku: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qc02cC0GUUGBRJfdxW5wJ6DY83Xq2vZCuA8Qkr1ZCnhUQ0lKUFNXRFRXNDNZT0lOQTcwWUMwSE1HSi4u&fbclid=IwAR1ANaFcVamxb9dwKkPH3oC7IJ0FkqxlHOVo7Iox3b-iGHGyEYIe_9NLetM

 

3. LOKALNE POMOCE, KTÓRE MOGĄ CI POMÓC

Jak mogę uzyskać pomoc żywnościową?

  • Chicago Szkoły Publiczne 
   • Szkoły Publiczne CPS są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9–13, aby zapewnić posiłki odbierane przez rodziców (śniadanie i lunch). Otrzymają oni jednorazowo 3 dni posiłków dla każdej młodej osoby w wieku szkolnym i poniżej ktora znajduje sie w danym gospodarstwie domowym. 1-773-553-KIDS lub email [email protected] złożyć wniosek o prośbę dostawy żywności do domu.

Publiczne spiżarnie spożywcze tzw. Food Pantries

   • Common Pantry (lokalna spiżarnia z jedzeniem na North Side 3744 N Damen Ave, Chicago, IL 60618) - otwarta w środy i czwartki
   • Spis Banków Żywności: www.chicagosfoodbank.org/find-food/ - członkowie mogą użyć tego linku, aby wyszukać publiczna spiżarnie żywności, kuchnię z zupami, mobilną dystrybucję żywności lub schroniska w powiecie Cook - wystarczy wpisać adres, a system zlokalizuje najbliższe miejsca
   • Berwyn & Cicero oraz Stickney: Publiczna spiżarnia spożywcza Cicero Berwyn Stickney zlokalizowana przy la Iglesia Luterana Getsemaní, 1937 S 50th Ave w Cicero - czynna we wtorki
 • Tymczasowa pomoc dla potrzebujących rodzin tzw. TANF 
  • Dzwon 1-800-843-6154
  • Kwalifikujesz się jeżeli spełniasz poniższe warunki:
   • Jesteś w ciąży lub masz dziecko poniżej 19 roku życia, które mieszka z Tobą. Dziecko, które ukończyło 18 lat, musi być uczniem szkoły średniej. Kobieta w ciąży (i jej mąż, jeśli z nią mieszka) mogą kwalifikować się do pomocy, nawet jeśli nie mają innych dzieci.
   • Mieszkasz w Illinois. Możesz być bezdomny i nadal się kwalifikować.
   • Być obywatelem USA lub spełniać określone wymagania imigracyjne.
 • Dla kobiet, niemowląt i małych dzieci tzw. WIC 
  • Zadzwon (217) 782-2166 lub odwiedź lokalne biuro.  Tu mozesz znalezc lokacje: www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12&officetype=11&county=
  • Aby się zakwalifikować musisz:
   • Jesteś w ciąży, karmisz piersią lub właśnie urodziłaś dziecko
   • Niemowlęta i dzieci poniżej 5 lat (w tym dzieci zastępcze)
   • Zaliczasz się do rodziny od niskich do średnich dochodach
  • Dostaniesz:
   • Specjalne talony na zakup zdrowej żywności - takiej jak mleko, sok, jajka, ser, płatki zbożowe, fasolka szparagowa lub groszek i masło orzechowe
   • Pomoc w znalezieniu opieki zdrowotnej i innych usług w Twojej okolicy
 • Aby się zakwalifikować musisz:
  • Jesteś ofiarą przemytu ludźmi, tortur lub innych poważnych przestępstw
  • Jesteś aplikantem o statusie wizy: „T”, „U” lub azylu
  • Jesteś członkiem rodziny ofiary: małżonka, dziecka, rodzica lub rodzeństwa w wieku poniżej 18 lat
 • Kontrola świadczeń dla seniorów
   • Odwiedź strone: www.benefitscheckup.org
   • Świadczenia opracowane dla osób , w tym opieka zdrowotna, żywność, transport, leki, pomoc dochodowa, zakwaterowanie, edukacja i zatrudnienie

 

Co jeśli nie mogę zapłacić rachunków? 

 • Użyteczności
  • Media w Illinois, w tym elektryczność, gaz i woda, zgodziły się zawiesić karne wyłączenia i nowe kary za opóźnienie opłaty do 1 maja. Obejmuje to ComEd i People's Gas, z wyjątkiem przypadków związanych z bezpieczeństwem.
 • Eksmisje
  • Cook County Sheriff nie będzie egzekwował nakazów eksmisji od 14 marca 2020 r. I będzie trwało do 13 kwietnia 2020 r. Jeśli sąd już zarządził eksmisję najemcy, szeryf nie podejmie działań w celu wypowiedzenia najemcy do kwietnia 13.
 • Illinois ulga podatkowa z powodu trudności finansowych
  • Ulga podatkowa na 90 dni
 • Pomoc w kosztach wynajmu w nagłych wypadkach
  • Zapewnia:
   • Zapłata zaległości czynszowych w celu uniknięcia eksmisji
   • Płatność czynszu
 • Niektórzy właściciele domów mogą odroczyć spłatę kredytu hipotecznego.

 

Jaka ulga finansowa jest dostępna dla pracowników domowych?

Koronawirus-Fundusz opieki: 

  • Coronavirus Care Fund zapewni pomoc w nagłych wypadkach pracownikom opieki domowej, nianiom i sprzątaczkom oraz umożliwi im pozostanie w domu i zdrowie.
   • Jeśli jesteś pracownikiem domowym, wyślij SMS o treści RELIEF na numer 97779, aby uzyskać aktualizacje od NDWA i dowiedzieć się, kiedy aplikacje Coronavirus Care Fund są gotowe.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o pomocy lokalnej?

 • Powiat County COVID-19 gorąca linia:
  • Aby otrzymywać informacje tekstowe z publicznego urzędu zdrowia powiatu, wyślij SMS „AlertCook” na numer 888-777 aby otrzymać najnowsze informacje COVID-19. Numer infolinii to (708) 633-3319, a adres e-mail: [email protected] będzie obsługiwany w godzinach od 9:00 do 16:00. Od poniedziałku do piątek.
 • Aby zapytać jak stan Illinois reaguje na COVID-19:
 • IL Departament zdrowia publicznego:
  • Ich strona internetowa udostępnia zaktualizowane informacje: http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
 • Pomoc i informacje dla miasta Chicago:
 • Poszczególne dzielnice miasta czasami oferują mieszkańcom lokalna pomoc
 • Dodatkowe Gorące Linie: 
  • Chicago Szkoły Publiczne: (773) 553-5437Chicago
  • Departament Zdrowia Publicznego: (312) 746-4835ICIRR
  • Serwis dla Emigrantów i ich rodzin: (855) 435-7693
  • 24-hour Przemoc w Rodzinie gorąca linia: (312) 738-5358
  • Kryzys spowodowany gwałtem gorąca linia: (888) 293-2080
 • Pomoc w zakresie zdrowia i odnowy biologicznej
  • Jeśli uważasz, że chciałbyś porozmawiać ze specjalistą ds. Zdrowia psychicznego o swoich obecnych doświadczeniach, United HealthCare oferuje każdemu bezpłatną infolinię 24/7 pod numerem (866) 342-6892.
  • Dodatkowo, Brightstar’s TURN helpline działa w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 9–18 o (833) 887–6123.
  • Illinois Medicaid jest dostępny dla osób dorosłych o niskich dochodach w wieku 19–64 lat.
  • Jeśli jesteś zainteresowany medytacją, Balance App oferuje bezpłatną roczną subskrypcję. E-mail [email protected].
  • Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, jest w ciąży lub karmi piersią, proszę sprawdzić link CDC’s recommendations.

 


4. Prawa Emigrantow

W jaki sposób kryzys dotknie odbiorców DACA?

Odbiorcy DACA mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych / kwalifikować się do niego. Jeśli masz zezwolenie na pracę w czasie, gdy pracowałeś i straciłeś pracę, możesz uzyskać zasiłek dla bezrobotnych na DACA.

Jakie prawa mamy w swoim miejscu pracy?

Jeśli pracujesz, prawo chroni cię niezależnie od statusu emigracyjnego. Obejmuje to przepisy dotyczące płacy minimalnej, zdrowia i bezpieczeństwa oraz dyskryminacji. Masz również prawo do płatnych dni chorobowych, jeśli pracujesz w Chicago lub na niektórych przedmieściach w powiecie Cook.

Czy imigranci mają prawo do opieki zdrowotnej? 

Tak. Prawa emigrantów dotyczą dostępu do zdrowia:

 • Jeśli potrzebujesz opieki medycznej , możesz bezpiecznie udać się do lekarza. Twój lekarz musi szanować twoje prawo do prywatności i nie musisz udostępniać żadnych informacji o statusie imigracyjnym, chyba że złożysz wniosek o Medicaid lub inne ubezpieczenie zdrowotne.
 • Możesz iść do lekarza, nawet jeśli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego. Znajdź ośrodek zdrowia tutaj: https://findahealthcenter.hrsa.gov/ 
 • Bezpiecznie jest odwiedzać szpitale i miejsca, w których świadczone są usługi zdrowotne
 • W wielu stanach istnieją programy pomocy medycznej obejmujące imigrantów bez względu na ich status: https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2015/11/med-services-for-imms-in-states.pdf
 • Osoby nieudokumentowane mają takie samo prawo do testowania, badań i leczenia

Czy kryzys COVID-19 wpłynie na postępowanie w sprawach emigracyjnych?

Służby obywatelskie i emigracyjne Stanów Zjednoczonych („USCIS”) zawiesiły usługi od 18 marca 2020 r. Do 1 kwietnia 2020 r. Ten ruch opóźni między innymi wszystkie ceremonie naturalizacji, obywatelstwo, zieloną kartę i wywiady azylowe. W międzyczasie USCIS zapewnia ograniczone usługi.

Kiedy USCIS wznowi normalne operacje, osoby czekające na spotkania zostaną automatycznie przeniesione na rozmowy kwalifikacyjne i powinny otrzymać nowy list z terminem spotkania.

W związku z tym, jeśli otrzymasz telefon lub powiadomienie od USCIS informujące, że twoja rozmowa została przełożona na późniejszy termin, nie przejmuj się, ponieważ częścią inicjatywy USCIS jest ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Visit https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-disease-2019-covid-19 aby dowiedzieć się więcej o tym, jak USCIS reaguje na kryzys.

 

5. CO ROBI Arise Chicago W TRAKCIE KRYZYSU?

Czy Arise Chicago ma otwarte biuro podczas kryzysu COVID-19?

Arise Chicago będzie odbierać tylko połączenia telefoniczne, a biuro będzie zamknięte do odwołania. Zadzwoń lub napisz po angielsku pod numer 773-769-6000 lub napisz 312-715-8141,  po polsku 773-937-1825 aby skontaktować się z pracownikiem Arise.

Co robi Arise Chicago, aby walczyć o pracowników podczas tego kryzysu?

 • Uchwalanie ustaw dla wszystkich pracowników w Chicago: Arise jest wiodącym członkiem koalicji uchwalającej prawo dotyczce urlopu płatnego w nagłych wypadkach dla wszystkich pracowników w mieście Chicago, aby nadal otrzymywać wynagrodzenie, gdy  pracownicy przebywają w domu z powodu nagłego zagrożenia zdrowia publicznego. Pomóż nam uchwalić prawo! Odwiedź naszą stronę akcji: www.arisechicago.org/EPL
 • Komunikacja z naszymi członkami: jeśli jesteś członkiem Arise:Pamiętaj, aby polubić i śledź nas na Facebook 
 • Opracowywanie filmów i publikacji dotyczących organizacji i edukacji dla pracowników w celu zrozumienia ich praw i ochrony zdrowia. Aktualizacje można znaleźć na naszej stronie internetowej i Facebooku.

 

6. CO JA MOGĘ ZROBIĆ BY POMÓC?

Co mogę zrobić, aby pomóc innym pracownikom podczas kryzysu?

Get Updates