Platne dni chorobowe

Czy mogę bezpiecznie iść do pracy?

Jeśli musisz pracować, zachowuj dystans społeczny - trzymaj się 6 stóp od innych osób i postępuj zgodnie ze wszystkimi innymi zaleceniami, takimi jak mycie rąk, czyszczenie powierzchni i unikanie dotykania twarzy. Stan Illinois nakazał, aby ludzie pozostali w domu i nie chodzili do pracy, jeśli to możliwe. Niestety nie ma prawa, które mówi, że nie musisz iść do pracy w czasie kryzysu. 

Czy mam prawo do płatnych dni chorobowych?

Pracownicy w mieście Chicago mają prawo do 5 płatnych dni chorobowych. Jeśli pracujesz jako pracownik w Chicago przez co najmniej 80 godzin dla pracodawcy w ciągu dowolnego 120-dniowego okresu, prawdopodobnie jesteś objęty przepisami prawa Chicago, bez względu na to, czy jesteś pracownikiem zatrudnionym na pełny etat, na pół etatu, czy na czas określony. Dotyczy to pracowników etatowych, pracowników domowych, pracowników napiwkowych i pracowników domowej opieki zdrowotnej. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, powinieneś sprawdzić swoje CBA. Prawo nie obejmuje jednak małoletnich, niektórych pracowników agencji publicznych lub miejskich, pracowników rządowych i federalnych, pracowników branży budowlanej objętych układem zbiorowym pracy ani uczestników niektórych dotowanych tymczasowych programów dla młodzieży lub przejściowych programów zatrudnienia. Więcej informacji można znaleźć w tym dokumencie this document z miasta Chicago. 

Pracownicy na 21 przedmieściach powiatu Cook mają również prawo do 5 płatnych dni chorobowych. Zobacz, które przedmieścia tutaj: www.arisechicago.org/county Jeśli pracujesz jako pracownik na wymieniony w linku przedmieściu przez co najmniej 80 godzin dla pracodawcy w ciągu dowolnego 120-dniowego okresu, możesz być objęty prawem powiatu Cook, bez względu na to, czy jesteś pracownikiem zatrudnionym na pełny etat, na pół etatu, czy na czas określony . Prawo nie obejmuje jednak pracowników federalnych, stanowych lub lokalnych ani pracowników branży budowlanej objętych układem zbiorowym pracy (CBA). Zarabiasz/kolekcjonujesz 1 godzinę płatnego zwolnienia chorobowego za każde 40 przepracowanych godzin, maksymalnie do 40 godzin rocznie. Wszyscy objęci ochroną pracownicy są chronieni przed zwolnieniem lub karą za wykorzystanie lub zażądanie zwolnienia lekarskiego (w tym groźby, dyscyplinę, degradację, redukcję godzin, zwolnienie itp.). Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa hrabstwa Cook, zobacz tutaj: www.cookcountyil.gov/service/earned-sick-leave-ordinance-0.

Do czego mogę wykorzystać płatny urlop chorobowy?

  • Ty lub członek Twojej rodziny jest chory lub ranny, otrzymuje opiekę medyczną, leczenie, diagnozę lub profilaktyczną opiekę medyczną;
  • Twoje miejsce pracy jest zamknięte na polecenie urzędnika publicznego z powodu zagrożenia zdrowia publicznego;
  • Twoje dziecko potrzebuje opieki, ponieważ jego szkoła lub miejsce opieki są zamknięte z powodu zagrożenia zdrowia publicznego;
  • Ty lub członek Twojej rodziny jest ofiarą przemocy domowej lub przestępstwa seksualnego.

Jak skorzystać z płatnego urlopu chorobowego?

  • Poinformuj swojego pracodawcę tak często, jak to jest możliwe, że będziesz musiał skorzystać z płatnego urlopu chorobowego.
  • Jeśli wykorzystasz 3 lub więcej dni roboczych z rzędu płatnego urlopu chorobowego, pracodawca może wymagać dostarczenia dokumentacji na poparcie wniosku o urlop.
  • Pracodawcy nie mogą wymagać od ciebie znalezienia pracownika zastępczego, który mógłby objąć twoja pozycje pracy, aby móc skorzystać z płatnego urlopu chorobowego.

Co mogę zrobić, jeśli mój szef nie przestrzega prawa?

Jeśli uważasz, że masz prawo do płatnego urlopu chorobowego, a Twój pracodawca nie stosuje się do tego, skontaktuj się z Arise Chicago, aby złożyć skargę do Urzędu Pracy w Chicago (dla pracowników z Chicago) lub do Okręgowej Komisji Praw Człowieka Cook (dla osób objętych ubezpieczeniem powiatowym):[email protected] / 773-769-6000 ang. 773-937-1825 pol.

Get Updates