Take Action / Tomar Acción / Podjąć Działanie

  . 

Chicago Emergency Paid Sick Leave Ordinance

Protect All Chicago Working Families

 

The City of Chicago must act now to ensure all working people and their families can immediately care for their physical and financial health. 

All working people in Chicago must be able to take a paid CDC-recommended 14-day quarantine if sick, care for a family member with COVID-19. All workers need access to paid time off if their children’s or family members’ school or care facility is closed due to a public health emergency. No worker should have to choose between their paycheck and their life.

The City of Chicago needs to act where the Federal government has failed in order to ensure that all working people in Chicago have physical and financial health for the duration of the public health emergency. 

Failure to act will lead to financial ruin for thousands of individual families, and economic crisis for our region. Acting now will protect the physical and financial health of all our communities. 

 

 

Rozporządzenie w sprawie płatnego urlopu chorobowego w Chicago

Chroń wszystkie rodziny pracujące w Chicago

Miasto Chicago musi działać teraz, aby zapewnić wszystkim pracującym i ich rodzinom natychmiastową opiekę zdrowotna i finansowa.

Wszyscy pracujący w Chicago muszą mieć możliwość poddania się 14-dniowej kwarantannie zalecanej przez CDC w przypadku choroby, czasu aby opiekować się członkiem rodziny zarazonym wirusem COVID-19 lub aby pozostać z dziećmi, których szkoła jest zamknięta z powodu zagrożenia zdrowia publicznego oraz zapewnić swoim rodzinom finansowe bezpieczeństwo, jeśli miejsca pracy są zamykane na podstawie zarządzenia rządu lub decyzji pracodawcy. Wszyscy pracujący w Chicago potrzebują stabilności fizycznej i finansowej na czas zagrożenia zdrowia publicznego.

Brak działania doprowadzi do ruiny finansowej  tysięcy poszczególnych rodzin i kryzysu gospodarczego w naszym regionie. Działanie teraz będzie chronić zdrowie fizyczne i finansowe wszystkich członków naszej społeczności.

 

 

 

I support the Chicago Emergency Paid Sick Leave Ordinance

Popieram rozporządzenie w sprawie płatnego urlopu chorobowego w Chicago

 

Contact your alderman to request their support!  Find your alderman HERE

 

 

Who's signing

22 signatures

Will you sign?

Get Updates