Domestic Worker Contracts

If you are a domestic worker, or employ a domestic worker and want to ensure fair working conditions, download and use a model contract created by the Illinois Domestic Worker Coalition.

Sample Contracts / Modelos de Contratos / Wzory Umów

As of January 1, 2022 all domestic worker employers in Chicago will be required to provide a written contract to their workers. Below are comprehensive sample contracts for home cleaners, nannies/childcare workers, and caregivers created by Arise Chicago and the Illinois Domestic Workers Coalition.

A partir del 1 de enero de 2022, todos los empleadores de trabajadoras domésticas en Chicago deberán proporcionar un contrato por escrito a sus trabajadoras. A continuación se muestran ejemplos de contratos completos para limpiadores del hogar, niñeras / trabajadores de cuidado infantil y cuidadoras, creados por Arise Chicago y la Coalición de Trabajadoras Domésticas en Illinois.

Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy pracodawcy wykonujący pracę domową w Chicago będą zobowiązani do przedstawienia swoim pracownikom pisemnej umowy. Poniżej znajdują się kompleksowe przykładowe umowy dla osób sprzątających, niań/pracowników opieki nad dziećmi i opiekunów, stworzone przez Arise Chicago i Illinois Domestic Workers Coalition.

Sample Contracts

Model Contract for Home Cleaners

Model Contract for Nannies

Model Contract for Caregivers

 

Modelos de Contratos

Model de contrato de empleo para trabajadoras de limpieza

Model de contrato de empleo para niñeras

Model de contrato de empleo para cuidadoras

 

Wzory Umów

Wzór umowy/kontraktu o pracę dla osoby sprzątającej

Wzór umowy/kontraktu o pracę dla niani opiekunki do dzieci

Wzór umowy/kontraktu o pracę dla opiekuna/opiekunki

 

 

Upcoming Domestic Worker Trainings

Entrenamientos para trabajadoras domésticas

Treningi dla pracowninkow domowych

Upcoming Domestic Worker Trainings

 

Join as a Member!

¡Unirse como miembro aquíLos beneficios para los miembros de Arise incluyen acceso a asistencia personalizada de un especialista en contratos de Arise para crear un contrato por escrito.

Zapisz się jako członek Arise tutaj. Korzyści dla członków Arise obejmują między innymi indywidualny serwis w przygotowaniu kontraktu ze wsparciem specjalisty kontraktów w Arise.

Join as an Arise member here. Arise member benefits include access to 1-on-1 support from an Arise Contract Specialist to create a written contract.


Current coalitions members include: AFIRE Chicago, Arise Chicago, Latino Union of Chicago, National Domestic Workers Alliance, Shriver Center on Poverty Law

Get Updates