Check Your Check 2020 / Checa tu Cheque 2020 / Sprawdź Czek! 2020

Después del 1º de Julio, ¡Checa tu cheque!

Po 1 lipca sprawdź czek!

After July 1, Check Your Check!

.

 El 1º de Julio 2020, 2020 el salario mínimo subirá en el estado de Illinois, algunos suburbios, y la ciudad de Chicago. Entonces, es muy importante que después del 1º de Julio, ¡¡¡Checa tu cheque!!! y asegúrate de que te está pagando legalmente los aumentos. ¡Checa tu Cheque!

 

1 lipca 2020 r. Stawka wypłaty minimalnej wzrośnie w stanie Illinois, na niektórych przedmieściach Chicago oraz w samym mieście Chicago. Upewnij się, że sprawdziłeś swoją pierwszą wypłatę po 1 lipca, aby mieć pewność, że pracodawca płaci pełną legalną należną Ci pensję!  Sprawdź Czek!

 

On July 1, 2020 the minimum wage will increase in the state of Illinois, some Chicago suburbs, and the City of Chicago. Make sure to check your first paycheck after July 1st to make sure your employer is paying the full legal wage!  Check Your Check!

 

 

¡Checa tu Cheque! Volante

Sprawdź Czek!  Ulotka

Check Your Check!  Handout

 

      

Get Updates